Privacyverklaring Alles Interieur

Deze privacyverklaring ziet toe op alle privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens, die Alles Interieur verwerkt. Alles Interieur is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72166134. Alles Interieur is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Alles Interieur verwerkt persoonsgegevens, doordat u deze gegevens aan ons geeft. U geeft ons uw persoonsgegevens door zodra u ons belt, een brief stuurt, een e-mail stuurt, een WhatsAppbericht stuurt, een chatbericht stuurt, zich inschrijft voor de nieuwsbrief, een contactformulier op de website invult of onze website bezoekt.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende gegevens:

 • Geslacht voor de aanhef (heer/mevrouw)
 • Bedrijfsnaam
 • Voornaam en achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummers
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Btw-nummer
 • Kamer van Koophandel nummer
 • Gegevens over uw betalingsgedrag
 • Eerdere bestellingen
 • IP-adres

Waarvoor gebruiken wij persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw gegevens:

 • Voor ons relatiebeheer en communicatie
 • Ter voorbereiding van het afsluiten van een overeenkomst
 • Om een overeenkomst met u (goed) te kunnen uitvoeren
 • Om u de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze website en gebruik te maken van al onze functionaliteiten en diensten ten behoeve van deze bestelling
 • Om statistieken te genereren met betrekking tot het gebruik van de website en/of om de website te analyseren en te verbeteren
 • Om u (gepersonaliseerde) nieuwsbrieven te versturen op basis van uw interesses
 • Om een deugdelijke administratie te kunnen voeren
 • Om wettelijke verplichtingen na te kunnen komen

Wij beperken het gebruik van deze persoonsgegevens zoveel mogelijk. Dit houdt in dat wij alleen die gegevens gebruiken die voor het specifieke doel nodig zijn.

Waarom mogen wij uw persoonsgegevens verwerken?

Wij mogen uw gegevens verwerken, omdat:

 • U ons toestemming heeft gegeven om uw gegevens voor een of meer specifieke doelen te verwerken. Dit geldt voor het toesturen van een nieuwsbrief.
 • Deze gegevens noodzakelijk zijn om een overeenkomst met u te kunnen sluiten of om een overeenkomst met u (goed) te kunnen uitvoeren. Dit geldt voor alle dienstverlening die Alles Interieur voor haar klanten verzorgt. Hierbij kunt u denken aan de overeenkomsten met leveranciers, de koopovereenstemming en alle bedrijfsvoering die daarvoor noodzakelijk is. Onder noodzakelijke bedrijfsvoering verstaan wij zaken zoals de personeels- en financiële administratie, incasso en ICT-processen.
 • Wij een gerechtvaardigd belang hebben. Dit gerechtvaardigd belang geldt in het geval van direct marketing, relatiebeheer en van het genereren van statistieken over het gebruik van de website en/of om de website te analyseren en te verbeteren.
 • Wij een wettelijke verplichting naleven. Zo zijn wij verplicht om de gegevens van onze medewerkers aan de Belastingdienst te verstrekken.

Bent u verplicht om uw persoonsgegevens aan ons te geven?

Uw persoonsgegevens zijn een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met u te kunnen sluiten. Wij vragen enkel de noodzakelijke gegevens, niet meer. Als wij al een overeenkomst met u hebben gesloten of als u een offerte aanvaardt, dan kan het zijn dat wij voor de goede uitvoering van de overeenkomst meer persoonsgegevens van u nodig hebben. Indien u deze gegevens niet verstrekt, dan kunnen wij de overeenkomst (niet) goed uitvoeren.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Alles Interieur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om het doel te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Vanaf het moment dat dit doel door ons niet meer wordt gerealiseerd, dan verwijderen wij uw gegevens na maximaal een jaar. Dit is slechts anders in het geval u zich afmeldt voor een nieuwsbrief en/of wij een overeenkomst met u hebben gesloten.

Indien u zich afmeldt voor een nieuwsbrief, dan verwijderen wij uw e-mailadres binnen een maand na ontvangst van de afmelding. Als wij een overeenkomst met u hebben gesloten dan hanteren wij een bewaartermijn van zeven jaar. Deze termijn begint te lopen nadat de overeenkomst is afgelopen. Indien u bij ons een bestelling heeft geplaatst, dan begint de termijn te lopen nadat de bestelling is afgerond. De termijn van zeven jaar is de fiscale bewaarplicht.

Delen wij uw persoonsgegevens met anderen?

Wij zijn op grond van onze algemene voorwaarden gerechtigd om derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst. Wij delen uw persoonsgegevens alleen met anderen om onze dienstverlening goed te laten verlopen. Denk bijvoorbeeld aan een bezorgdienst om uw bestelling te laten bezorgen. Wij delen niet meer gegevens dan de ander nodig heeft om zijn dienstverlening goed te kunnen laten verlopen. Wij kunnen (een deel van) uw gegevens verstrekken aan onder meer:

 • Betaaldienstverleners (zoals banken)
 • Bezorgdiensten (zoals DPD)
 • Administratieve diensten (zoals accountants en boekhouders)
 • Externe leveranciers op het gebied van ICT (zoals IT-providers en hostingbedrijf)
 • MailChimp (voor het versturen van nieuwsbrieven)
 • Softwareleveranciers (zoals online boekhoudprogramma)
 • Overheidsinstellingen (zoals de Belastingdienst)

Indien een andere partij uw persoonsgegevens verwerkt als een gegevensverwerker van Alles Interieur, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst met die andere partij. Met een verwerkersovereenkomst willen wij zoveel mogelijk uw persoonsgegevens beschermen.

Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan anderen. Wij publiceren uw persoonsgegevens niet.

Worden er persoonsgegevens aan landen buiten de Europa gegeven?

Wij geven geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Unie.

De persoonsgegevens bij uw bezoek aan onze website: cookies

Bij een bezoek aan onze website plaatsen wij cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld, worden cookies geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden. Deze tekstbestanden bevatten uw persoonlijke instellingen voor een bepaalde website en informatie over uw apparaat (telefoon, computer of tablet). Deze tekstbestanden worden met pagina’s van onze website meegestuurd en op uw apparaat opgeslagen.

Cookieverklaring

Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies. Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Algemene bezoekgegevens zijn onder meer: meest bezochte pagina’s en hoe bezoekers door de website klikken. Deze gegevens worden alleen intern opgeslagen en bewerkt. Ze worden gebruikt voor statistische analyses van bezoekgedrag. Met deze informatie kunnen we onze website verder verbeteren. Ook gebruiken wij cookies om het gebruik van onze webwinkel te faciliteren, het inloggen op onze website te vergemakkelijken en om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen. De cookies staan op uw apparaat en niet bij ons.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Het gebruik van sociale media

Onze website maakt gebruik van de sociale mediaknoppen Facebook, Pinterest, Instagram en Linkedin. Deze knoppen bevatten een link (koppeling) om webpagina’s te kunnen delen, te promoten of die u doorsturen naar ons bedrijfsaccount. Door het klikken op een knop, stuurt u persoonsgegevens door naar deze sociale media.

Het uploaden van uw foto/bestand

Indien u een foto upload via onze website of op een andere manier naar ons verstuurt dan zullen wij deze foto niet voor andere doeleinde gebruiken dan enkel het zoeken van het juiste meubel voor u. Als wij deze foto voor andere doeleinde willen gebruiken zullen wij hiervoor uw toestemming vragen. U blijft verantwoordelijk voor de rechten van de gebruikte foto.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus. Daarom hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens zo veel mogelijk tegen te gaan.

Zo zijn de apparaten die toegang kunnen verschaffen tot de persoonsgegevens beveiligd met sterke wachtwoorden en met beveiligingssoftware. Onze medewerkers hebben geen toegang tot meer data dan strikt noodzakelijk is voor hun functie. Met onze medewerkers hebben wij een geheimhoudingsovereenkomst afgesloten. Onze medewerkers zijn ook geïnformeerd over het belang om uw persoonsgegevens te beschermen.

Indien een andere partij uw persoonsgegevens verwerkt in onze opdracht, dan sluiten wij met deze partij een verwerkersovereenkomst. Met een verwerkersovereenkomst willen wij zoveel mogelijk uw persoonsgegevens beschermen.

Ook is gegevensuitwisseling via de website beveiligd middels een SSL-certificaat (herkenbaar aan de adresbalk met hangslot en het adres dat begint met https://). Onze data worden opgeslagen op servers binnen de Europese Unie.

Uw rechten bij het verwerken van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om:

 • Uw persoonsgegevens in te zien,
 • Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te passen of te wissen,
 • De verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en
 • Uw persoonsgegevens in digitaal formaat te krijgen.

Bezwaar tegen het verwerken van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.

Toestemming persoonsgegevens te verwerken

Heeft u eerder toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken? Dan kunt u deze toestemming op elk moment intrekken. Wij verwijderen in dat geval uw gegevens (voor zover dit mogelijk is binnen de wet).

Klachten over het verwerken van uw persoonsgegevens

Heeft u klachten heeft over het verwerken van uw persoonsgegevens door ons? Dan ontvangen wij uw klacht graag, zodat wij deze klacht kunnen oplossen. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. De toezichthoudende autoriteit voor persoonsgegevens in Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Alles Interieur

Eveline Plantinga

Westerstraat 97

3818 NK Amersfoort

0617232331

Eveline@allesinterieur.nl

U kunt een verzoek tot inzage, verbetering, aanpassing, wissen, beperking en overdracht van uw persoonsgegevens, uw bezwaar om uw persoonsgegeven te verwerken en uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in te trekken, kenbaar maken via een van deze contactgegevens. Uw verzoek wordt binnen een maand verwerkt. Hier zijn geen kosten voor u aan verbonden.

Aanpassen privacyverklaring

Alles Interieur behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De laatste versie van onze privacyverklaring staat op onze website.